Home / HMS

HMS

Helse, miljø, sikkerhet

Dette er et viktig tema for oss. Vi har systemer som i varetar kraven ang arbeidsmiljø og ta vare på det ytre…

Helse, miljø, sikkerhet

Dette er et viktig tema for oss. Vi har systemer som i varetar kraven ang arbeidsmiljø og ta vare på det ytre miljø på en positiv måte. Med fokus på HMS gjør det at vi ikke skade våre omgivelser.

Vi legger stor verkt på HMS i vårt arbeid.

HMS system er retningsgivende for vårt arbeid, ved å sikre kontinuerlig forbedringer innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Vi er ENA Autorisert bedrift og følger deres retningslinjer.

I tillegg jobber vi med ISO 9001 og ISO 14001, og blir i 2020 også en sertifisert ISO bedrift, dette ser vi frem til. Dette bidrar også til at den daglige driften blir mer oversiktlig.

Har du et prosjekt?

Fortell oss litt om det og vi tar kontakt.

Kontakt Oss