Home / HMS

HMS

Helse, miljø, sikkerhet – ISO 9001 og ISO 14001

Motho AS har et stort fokus på ivaretakelse av HMS i vår virksomhet. Vi skal s…

Helse, miljø, sikkerhet – ISO 9001 og ISO 14001

Motho AS har et stort fokus på ivaretakelse av HMS i vår virksomhet. Vi skal skape tillit hos våre klienter og vi skal skape trygghet, trivsel og forutsigbarhet for våre ansatte.

For Motho AS er det viktig å arbeide forebyggende og systematisk med HMS, og vi har tro på at dette arbeidet styrker vår konkurranseevne. Vi oppfyller som et minimum lovens krav til HMS, og ser på muligheter for å møte HMS-relaterte behov utover de lovregulerte krav.  

Ytre miljø:

Vi fremstår som et miljøvennlig og ressurs bevisst firma, og har årlig identifisering av våre miljøaspekter og lage planer for å forbedre våre miljøprestasjoner. Vi kjenne til miljøregelverket og jobber alltid i henhold til dette.

Vi stille krav til våre leverandører, og sammen skal vi sørge for å minske våre miljøpåvirkninger.

Har du et prosjekt?

Fortell oss litt om det og vi tar kontakt.

Kontakt Oss