Home / IKT OG AV

IKT OG AV

Motho leverer informasjons- og kommunikasjonsløsninger (IKT) og audiovisuelle løsninger (AV) for alle typer bygg og industri, både innen prosje…

Motho leverer informasjons- og kommunikasjonsløsninger (IKT) og audiovisuelle løsninger (AV) for alle typer bygg og industri, både innen prosjekt og service.

IKT- og AV-løsninger:

 • Telefon og data/IT-nettverk
 • Telematikk, til veier, jernbane og T-bane
 • Trafikale styringssystemer
 • PA-systemer (Public Announcements/Intercom)
 • Antenneløsninger, antenner
 • Pasientsystemer for sykehus
 • Interaktive skjermer
 • Videoløsninger
 • Høyttalere og mikrofoner

Antennetjenester:

 • Prosjektgjennomføring: Planlegging, installasjon og prosjektutvikling av antennenettverk
 • Rådgivning: Signalmålinger
 • Teknisk vedlikehold

Kabelløsninger:

 • Datakommunikasjon
 • Telefonnettverk
 • Telekommunikasjonsutstyr
 • Sikkerhetssystemer 
 • Generisk kabling for AV-systemer
 • Fiberoptiske tilkoblinger

Har du et prosjekt?

Fortell oss litt om det og vi tar kontakt.

Kontakt Oss